دانلود نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعي پنجم ابتدايي

دانلود نمونه سوالات درس هديه هاي آسماني پنجم ابتدايي

دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی - اکتشافی بزرگ مقیاس و رقومی کردن آن ها

دانلود نمونه سوالات درس مدني پنجم ابتدايي

پاور پوینت بورس کالا

فایل برنامه سالانه ابتدایی .

فایل نقش فضای مجازی در تعلیم و تربیت .

فایل نقش معلم در رونق بخشی به مساجد .

فایل نقش معلم و دستگاه های مسئول در ایجاد روحیه و نشاط معلمی .

دانلود نمونه سوالات درس رياضي ششم ابتدايي

فایل تجربیات مدون جذاب کردن قسمت آشنایی با خودرو .کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی .

فایل تجربیات مدون آموزشی چگونه میتوانم انگیزه دانش آموزم را به یادگیری درس ریاضی افزایش دهم .

فایل تجربیات مدون تلفيق درس رياضيات دوره ابتدايي با دروس ديگر .

فایل تجربیات مدون آموزشی حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی .

فایل تجربیات مدون آموزشی چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم ؟ .

فایل تجربیات مدون اول ابتدایی چگونه توانستم رفتارهای نادرست دانش آموز را با کمک پژوهش و تحقیق اصلاح کنم ؟ .

دانلود نمونه سوالات درس بخوانيم و بنويسيم ششم ابتدايي

فایل تجربیات مدون آموزشی ادبیات در مورد اعتماد به نفس و خودباوری در کلاس .

فایل تجـربیـات مـدون آموزشـی راهکارهای علاقه مند کـردن دانش آموزان پایه دوم ابتـدایی به درس ریاضـــی .

فایل تجربیات مدون آموزشی بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش .

فایل تجربیات مدون آموزشی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی .

فایل تجـربیات مدون آموزشی نقش معلم در کاهش کمرويی دانش آموزان .

دانلود نمونه سوالات درس علوم ششم ابتدايي

فایل تجربیات مدون آموزشی در مورد اختلال در املا نویسی .

فایل تجربیات مدون آموزشی بهبود خط نوشتاری دانش آموز .

فایل تجربیات مدون آموزشی زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی : افزایش علاقه مندی به خواندن و درک مفاهیم .

دانلود نمونه سوالات درس فارسي ششم ابتدايي

فایل تجربیات مدون آموزشی عربی پایه دوم متوسطه در مورد افت درسی دانش آموزان .

فایل تجــربیات مدون آموزشی افزایش نشاط دردانش آموزان درهنگام ساعات استراحت کلاسی .

فایل تجربیات مدون آموزشی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری و بهبود فرایند یاددهی یادگیری .